Collective Efforts Solidaritetsfond

Vi är en socialistisk idrottsförening som samlar medlemmar från Malmös breda vänster. På årsmötet 2022 beslöt vi att varje månad lägga undan pengar till en solidaritetsfond från vilken vi vill skänka mindre stipendier till olika grupper och projekt som vi vill stötta. Vad som får bidraget bestämmer Collective Efforts medlemmar genom en omröstning. 

Alla kan skicka in nomineringar till omröstningen. Projekt kan innebära allt från en politisk grupp, en mötesplats, en kulturförening, en tillfällig kampanj, ett fackförbund osv. Projekt ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

Skicka in nomineringar till malmo@collectiveeffort.se
Beskriv projektet kortfattat och ange en budget. I nuläget ges bidrag på upp till 3000 kr vid varje omröstning. Vår målsättning är att dela ut stipendier 2 gånger per år. 


Tidigare stipendier
Vårterminen 2023 - Stöd till lokförarnas vilda strejk
Höstterminen 2023 - Solidariska byggares internationella strejkkassa till Joe Hills minne
Vårtermingen 2024 - Palestinska fotbollslaget Rawahel Charity Society i Gothia cup